Uprawnienia sep – jak je zdobyć

Chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje? Uprawnienia sep to bardzo dobry pomysł, by właśnie to zrobić. Jest to inwestycja, która w przyszłości może przynieść Ci same korzyści za sprawą coraz większych braków wykwalifikowanej kadry elektryków i innych inżynierów na rynku pracy. Jak zdobyć i na czym polegają uprawnienia sep? O tym poniżej.

Na czym polegają uprawnienia sep

Uprawnienia sep to nic innego jak świadectwo posiadania kwalifikacji i wiedzy w zakresie eksploatacji oraz dozoru. Osoba, która ma uprawnienia elektryczne sep, może wykonywać prace elektryczne na przykład związane z eksploatacją i dozorem sieci elektrycznego oświetlenia miejskiego, sieci trakcyjnej czy urządzeń elektrotermicznych. Uprawnienia sepowskie pozwalają na bezpieczne wykonywanie zawodu, ponieważ by je otrzymać, trzeba zdać egzamin państwowy, który sprawdza kwalifikacje danego elektryka. Jeśli go zda, otrzymuje automatycznie uprawnienia do wykonywania zawodu, zwane inaczej świadectwem kwalifikacji. Jest ono ważne przez 5 lat i o tym należy pamiętać, by po ich upływie je odnowić.

Kto może uzyskać uprawnienia sep

By otrzymać uprawnienia sep, trzeba zapisać się i ukończyć szkolenie. Jego ukończenie zwieńczy egzamin, którego zdanie zagwarantuje potwierdzenie naszych kompetencji zawodowych. Kursant w chwili zgłoszenia się na szkolenie musi mieć ukończone osiemnaście lat i mieć ukończoną przynajmniej szkołę podstawową.

Trzeba nadmienić, że szkolenie, po którym otrzymuje się uprawnienia sepowskie, trwa kilka godzin, więc nie sposób przyswoić całego materiału, dlatego szkolenia na uprawnienia sep są kierowane raczej do osób, które mają już pewną wiedzę i doświadczenie w zawodzie.