Jak ustalić czy fundament może być iniektowany?

Geometria i rozkład wielkości porów materiału budowlanego mogą już na wstępie pozwolić na ustalenie, czy materiał budowlany może być impregnowanv względnie, czy musi być iniektowany środkiem iniekcyjnym. Z powyższych rozważań na temat geometrii, wielkości porów i ich rozkładu wynika, że para wodna przenika do wszystkich porów, a wówczas już tylko od względnej wilgotności powietrza zależy, w których porach może pojawić się wilgoć kondensacyjna. Na pierwszy rzut oka mogłoby się również wydawać, że kapilarna absorpcja wody może następować we wszystkich  porach. Jednakże w mikroporach i porach żelowych absorpcja płynnej wody stopniowo ustaje. Natomiast w duże pory woda może wnikać tylko pod ciśnieniem. A to oznacza, że pory powietrzne mogą być iniektowane  tylko pod ciśnieniem. Z tego też powodu trzeba wyjaśnić jeszcze przed podjęciem właściwych zabiegów, czy i który środek iniekcyjny jest odpowiedni, oraz w jaki sposób musi być on wprowadzony.

Ponadto trzeba zauważyć, że w większych kapilarach istnieje większa, zaś w mniejszych – mniejsza szybkość kapilarnej absorpcji (podciągania). Jeśli uda się kapilary w materiale budowlanym pomniejszyć przez wprowadzenie materiałów zmniejszających światło kapilar – do tego stopnia, że szybkość kapilarnej absorpcji (podciągania) stanie się bardzo mała, wówczas przewodnictwo kapilarne będzie bardzo niewielkie albo zupełnie ustanie. Jako wartość graniczną dla kapilarności podaje się promień od ok. 40 nanometrów. Na podstawie tychże rozważań staje się jasne, że dla wytworzenia skutecznej warstwy blokującej podciąganie kapilarne w murze nie jest bezwzględnie konieczne uszczelnienie 10 objętości kapilar lub porów. Wystarcza wprowadzenie odpowiedniej substancji do materiału budowlanego, która spowoduje pojawienie się efektu niezwilżalności.

Rozróżnia się następujące technologie iniekcji:

ciśnieniowe

grawitacyjne (bezciśnieniowe)

impulsowe

Zanim przyjrzymy się poszczególnym technologiom, podejmijmy tu próbę sprowadzenia wszystkich metod iniekcji do jednolitej definicji. Pod pojęciem iniekcji, technologii iniekcji albo iniekcji chemicznej rozumie się wprowadzenie płynu iniekcyjnego do muru, przy czym iniekcja może przebiegać pod ciśnieniem, albo bez jego użycia (grawitacyjnie – przyp. tłum.). Technologia ta musi zapewniać rozłożenie (rozprowadzenie) środka iniekcyjnego w całym przekroju muru, a jej zasadą działania jest stworzenie ciągłej warstwy przerywającej podciąganie kapilarne. W tym celu wywierca się w murze w odstępach od 10 do 15 cm, w jednym, dwu albo trzech rzędach otwory o średnicy od 16 do 25 mm. Kąt nachylenia otworu wynosi od 10 do 45°. Głębokość wywiertu odpowiada głębokości muru pomniejszonej o 5 do 10 cm, przy uwzględnieniu kąta nachylenia.

Jeżeli szukasz skutecznej metody iniekcji polecamy mechaniczne podcinanie murów
https://podcinaniefundamentow.pl/

 

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.